• Knesselare

Opvangtehuis voor minderjarige vluchtelingen gaat dicht

JonaDe Broeders van Liefde bouwen het project Jona, het opvangtehuis voor minderjarige vluchtelingen in de Kloosterstraat, af. Tegen uiterlijk eind augustus gaat Jona dicht.

Bijna drie jaar geleden, in volle asielcrisis, ging de Congregatie Broeders van Liefde in op de acute hulpvraag om voor de doelgroep minderjarige vluchtelingen die zonder familie in België zijn aangekomen, noodhulp en –opvang te ontwik­kelen via het project Jona. De sterke daling van de toestroom van minderjarige vluchtelingen naar ons land vertaalt zich de laatste tijd in een lage bezettingsgraad van het project. De Broeders van Liefde zien zich daarom genoodzaakt dit project volledig af te bouwen. De afbouw is voorzien tegen uiterlijk eind augustus.

In Jona, met twee locaties in Knesselare en Eeklo, konden 50 minderjarigen worden opgevangen. De aandacht gaat nu in de eerste plaats uit naar de 21 jongeren die er op dit moment nog verblijven. Zij kunnen hun schooljaar verder afmaken zoals gepland. Ondertussen wordt, in samenspraak met de toegewezen voogden en Fedasil, voor de overgebleven groep actief gezocht naar andere vormen van opvang. De medewerkers, die op een buitengewone manier, in soms niet al te gemakkelijke omstandigheden, het beste van zichzelf hebben gegeven, worden georiënteerd naar een andere tewerkstel­ling binnen of buiten de groep Broeders van Liefde.

De Broeders van Liefde zijn allen dankbaar die Jona mee mogelijk hebben gemaakt en op deze manier antwoordden op een acute nood voor deze groep minderjarige vluchtelingen. De Broeders van Liefde blijven bereid om toekomstige vragen voor deze en andere kwetsbare doelgroepen in overweging te nemen.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden