• Knesselare

De nieuwe rijopleiding: hoe zit dat nu?

Er is verwarring over de nieuwe rijopleiding. In de media spreken de Vlaamse en federale overheid elkaar tegen over de manier waarop je een rijbewijs moet halen. Hoe zit dat nu?

Vanuit Vlaanderen is een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd rond de rijopleiding, maar de federale overheid diende beroep in tegen dat voorstel bij de Raad van State. Tot de uitspraak van dat beroep wordt de Vlaamse wet uitgevoerd.

Dat betekent:

  • 3 maand stage wordt uitgebreid naar 9 maand stage
  • ook begeleiders moeten voortaan een opleiding volgen
  • alle voorlopige rijbewijzen aangevraagd na 1 oktober vallen onder de nieuwe wetgeving
  • ook als de kandidaat-bestuurder het theoretisch examen aflegde vóór 1 oktober valt die onder de nieuwe wetgeving.

Praktisch

  • begeleiders moeten contact opnemen met een erkende rijschool, die vormingsmomenten voor begeleiders organiseert
  • na de vorming krijgen de begeleiders een vormingsattest
  • de kandidaat-bestuurder moet voor elk van zijn begeleiders het vormingsattest kunnen voorleggen bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs op de dienst Burgerzaken
  • begeleiders moeten hun attest altijd bij zich hebben tijdens de begeleiding van de kandidaat-bestuurder, ook bij het praktisch examen.
Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden