• Knesselare
Grondgebiedzaken home

Grondgebiedzaken

De Dienst Grondgebiedzaken bestaat uit een administratieve cel (Grondgebiedzaken, Stedenbouw, Milieu) en een uitvoeringsdienst.

Bij de administratie kun je terecht met allerhande vragen over wegenwerken, rioleringen of grachten en waterlopen. Ook voor stedenbouwkundige inlichtingen en milieu-items kun je er terecht.

De technische uitvoeringsploeg staat ondermeer in voor onderhoudswerken aan de gemeentewegen, rioleringswerken, ruimen van grachten en de uitbating van de gemeentelijke afvalcontainers.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden