• Knesselare
Grondgebiedzaken home Kleine landschapselementen

Groenvoorziening - subsidie

Om het typische landschap van de gemeente te behouden zijn er subsidies beschikbaar voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen, voor knotten en aanplanten van knotbomen (wilg, els,…), de (her)aanleg van veedrinkpoelen of de aanplanting van begroeiing, houtwallen en hagen.

Aanvragen moeten gebeuren tussen begin mei en eind september van elk jaar.

Zones (volgens het gewestplan) om in aanmerking te komen voor subsidie zijn agrarisch, natuur- en bosgebied. Voor het wijzigen van kleine landschapselementen heb je een natuurvergunning nodig.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden