• Knesselare
Home milieu Natuurvergunning

Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie en/of kleine landschapselementen.

Met ‘vegetatie’ wordt iedere begroeiing - op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd - bedoeld. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiing,… De term ‘kleine landschapselementen’ staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers.

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/ scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen. De natuurvergunningplicht is van toepassing in een aantal gebieden bepaald door het gewestplan of in bijzondere beschermingszones. Er zijn een aantal uitzonderingen, waar je meer info over krijgt op de Milieudienst.

Milieudienst
Address:
Gemeentehuis (gelijkvloers, nieuw gedeelte)
De Plaats 14
9910 Knesselare

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telephone: 09 325 75 07

Information: Open:
maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur

 

Dienstverlening van A tot Z

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden