• Knesselare
Stedenbouw home Groen Ursel

Groen Ursel

Op 26 november 2009 keurde de deputatie toekomstvisies goed voor de 89 weekendverblijven in Groen Ursel. Minstens de helft van deze cluster weekendverblijven, die gelegen is aan de rand van het Drongengoedbos, is permanent bewoond.

Omwille van de hoge natuurwaarde van de omgeving (VEN en habitatrichtlijngebied) opteert de Bestendige Deputatie van de provincie in deze visietekst geopteerd voor een uitdovingsscenario waarbij in een eerste fase de nog niet bebouwde gedeelten worden herbestemd naar bosgebied. Binnen de bebouwde gedeelten zou een normalisatieperiode voor de constructies worden voorzien met als bedoeling bestaande constructies alsnog in overeenstemming te brengen met de voorschriften (maximaal bebouwde oppervlakte/volume) en alle eigenaars een gelijke kans te geven bij het ingaan van de 2de fase. Deze tweede fase bestaat uit het bevriezen van de constructies binnen bosgebied waarbij enkel een instandhouding als mogelijkheid wordt behouden.

Op vlak van de permanente bewoning worden geen bijkomende mogelijkheden geboden. Wonen kan enkel indien de bewoners beschikken over een woonrecht zoals dat decretaal werd bepaald. Om een oplossing te kunnen bieden aan de bestaande permanente bewoning wordt voorgesteld te onderzoeken of vervangende woongebieden binnen de gemeente kunnen worden aangesneden. Tenslotte wordt in de visie voorgesteld om te voorzien in flankerende maatregelen om de gewenste bestemming effectief te kunnen realiseren.

zie ook: visie weekendverblijven 

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Ordening
Dhr. Reinout Debergh

Address:
Provinciaal administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telephone: 09 267 78 25

 
Provincie Oost-Vlaanderen dienst ruimtelijke planning
Address:
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Telephone: 09 267 75 61

 

Openbare onderzoeken stedenbouw

Dienstverlening van A tot Z

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden